Người hướng dẫn

Nguyễn Thị Trang

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

trangnt@viettronics.edu.vn

Đăng ký với Người hướng dẫn